Welkom > Software > Open Source documentaire workflows

We hebben hun vertrouwen

Onze wens : uw organisatie toe te voegen aan de lijst van onze klanten en partners :

Filix PPC Flexsys Chirec GSK Betonac Air Elyo Plastic Howmet NMBS Audaxis

Open Source documentaire workflows

TOBFlow is een zeer flexibele en gebruiksvriendelijke toepassing om collaboratieve toepassingen op het intranet/internet te genereren en te gebruiken. TOBFlow is beschikbaar in Open Source onder GPLv3-licentie. De webpaginamotor biedt de gebruikers de mogelijkheid om stapsgewijs zeer gebruiksvriendelijke formulieren te bewerken tijdens de verschillende stappen van de workflow. De objectmodellen (formulier, workflow en lijsten) kunnen rechtstreeks in XML aangemaakt worden, of dankzij een modelleertool onder Excel VB. Dit is een uitstekende tool om snel en gemakkelijk workflows in te voeren die formulieren bevatten die moeten rondgaan bij verschillende betrokkenen: behandeling van incidenten, klachten, projectfiches enz.

Voordelen

 • een unieke omgeving die zowel de formulieren, de workflows als de toegangslijsten beheert (views);
 • eenvoudige en gestructureerde modellering die uitgevoerd kan worden door niet-specialisten;
 • mogelijkheid om gebruiksvriendelijke formulieren aan te maken, met meerdere pagina’s (bookmarks) en geïntegreerde views (lijsten) die toegang verlenen tot andere objecten;
 • eenvoudige en logische interface die de gebruiker rechtstreeks toegang verleent tot wat hem aanbelangt;
 • mogelijkheid om gemakkelijk interfaces te creëren (parametrisering in XML) naar andere toepassingen, zoals ERP;
 • overeenstemming met de J2EE-standaarden en vlotte integratie in het intranet van het bedrijf;
 • toepassing die gemakkelijk en goedkoop geïnstalleerd kan worden (Open Source-licentie);
 • ontworpen en ondersteund door onze partner Audaxis, die kan bogen op uitgebreide ontwikkelingsknowhow op het vlak van Open Source-toepassingssoftware voor ERP, CRM, BI en inhoudsbeheer.

Door het rijke ontwerp en de flexibiliteit biedt TOBFlow de mogelijkheid om operationele processen of beheerprocessen snel te laten ondersteunen door intranet-workflows.

Architectuur

TOBFlow omvat een modelleergedeelte en een motorgedeelte. Het modelleergedeelte is bestemd voor de beschrijving van de formulieren, de stappen van de workflows, de relaties tussen documenten enz. Het motorgedeelte dient voor het beheer van de taken en de gebruikersrechten en de voorstelling van de te onderzoeken en in te vullen formulieren.
In aansluiting bij zijn kernactiviteit heeft TWO Consult standaardmodellen ontwikkeld die de mogelijkheid bieden om documenten, incidenten, correctieve acties enz. te behandelen in workflows.

Modellering

Dankzij de modellering kan de ontwerper van een workflow-toepassing de objecten van de toepassing beschrijven en voor elk object het volgende definiëren:

 • inhoud en interface: de informatie definiëren, de formulieren opstellen (ergonomie, benamingen, velden, validaties), de raadplegingviews beschrijven;
 • de links naar de andere objecten waarmee ze in interactie staan (bijvoorbeeld: de acties worden gelanceerd naar aanleiding van een incident);
 • het proces dat de levenscyclus van de objecten definieert: de stroom van activiteiten die de verschillende betrokkenen moeten uitvoeren, met de aanmaak van mails, de definitie van de toegangs- en wijzigingsrechten (namelijk wie wat kan doen in elke fase van de levenscyclus van het formulier) enz.

De modellering kan rechtstreeks in XML voorbereid worden, maar ook via een Excel VB-toepassing die gekoppeld is aan een Access-database of een andere database. De gebruiker definieert de stappen van de workflow grafisch en ontwerpt het formulier met de velden en hun invoerwijze: vervolgkeuzelijst, keuzerondje enz. Zo kunnen de objecten snel gemodelleerd worden, zonder specifieke technische competenties.

Het modelleerprogramma genereert vervolgens een XML-bestand dat in de motor wordt geladen om de toepassing ter beschikking te stellen van de betrokkenen.

Motor

De motor beheert het volgende:

 • de inhoud en het verloop van de workflows: verleent elke betrokkene toegang tot de taken die hem aanbelangen (en vandaar tot het te verwerken formulier). Dit biedt de mogelijkheid om het goede verloop van de werkstromen op te volgen door tabellen (views) te genereren die de evolutie van de workflows tonen enz.;
 • de generering van de pagina’s voor de gebruikers, de maskers van de formulieren en de views naargelang van de toegangen, de validaties, de delegeringen ingeval van afwezigheid, de links naar andere objecten en bases enz.;
 • de interfaces naar andere informatiesystemen (e-mail, adresboek LDAP, ERP, CRM, OLAP-besluitvorming) om informatie te ontvangen of te versturen.

De TOBFlow-motor die ontwikkeld werd met Audaxis heeft alle kenmerken van een softwaretoepassing die gebaseerd is op de laatste J2EE-technologieën: Open Source-versie (GPLv3), servicegerichtheid, flexibiliteit van platformen enz.

Workflowmodellen

 • Incidenten / Niet-conformiteiten
 • Correctieve acties, preventieve acties, evolutieacties enz.
 • Audits
 • Herzieningsvergaderingen
 • Navigatie door de processen
 • Toegang tot de documenten
 • Documentbeheer
 • IJkingen
 • Enz.

En dankzij de ervaring van TWO Consult kunnen gemakkelijk andere kwaliteits- en vakspecifieke workflows gecreëerd worden: klachten van klanten, klachten van leveranciers, retourzendingen en tegoeden, nieuwe producten enz.

Links